Internet domowy
    · Urządzenia dostępowe
    · Częste pytania (FAQ)
    · Konfiguracja PPPoE
    · Ulga podatkowa na internet

    Internet dla biznesu

    O nas

    Zasięg

    KontaktUlga podatkowa na internet

Wykupując w naszej firmie usługi dostępu do internetu otrzymują Państwo comiesięczne faktury VAT, zatem mają Państwo możliwość odliczenia od dochodu wydatków na internet użytkowany w miejscu zamieszkania (lokalu). Kwota odliczenia nie może przekroczyć 760 zł rocznie.

Kwota ta pomniejsza Państwa dochód, w związku z tym podstawa opodatkowania zmniejsza się, co przekłada się na mniejszy podatek.

Warunki uzyskania ulgi:
  • Faktura VAT, którą otrzymają od nas Państwo za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną w formie PDF (urzędy skarbowe akceptują obie formy faktur). Faktura nie musi posiadać Państwa numeru NIP, jednak dane adresowe i nazwisko powinno być takie samo jak nazwisko osoby chcącej dokonać rozliczenia.
  • Dowód wpłaty - wydruk dowodu zapłaty lub adnotacja na fakturze, że kwotę faktycznie wpłacono. Wpłata musi być dokonana w roku za który dokonujemy odliczenia. Niezapłacona faktura nie daje podstawy do odliczenia od podatku!
W przypadku małżeństw korzystających z internetu każde z nich uprawnione jest do odliczenia, jeśli faktura jest wystawiona na oboje małżonków. Wówczas każde z małżonków może odliczyć do 760 zł rocznie - przydatne gdy mamy np. abonament 2Mbps za 69 zł - 828 zł rocznie, 760 zł odlicza jedno z małżonków a resztę drugie.