Internet domowy
    · Urządzenia dostępowe
    · Częste pytania (FAQ)
    · Konfiguracja PPPoE
    · Ulga podatkowa na internet

    Internet dla biznesu

    O nas

    Zasięg

    KontaktKonfiguracja PPPoE

W przypadku dostępu do usług Infineo poprzez infrastrukturę kablową (nie dotyczy domków jednorodzinnych) prosimy o skonfigurowanie połączenia według podanego niżej wzorca. Przykład dla systemu Windows XP.

 1. Tworzenie nowego połączenia  Aplet  "Połączenia sieciowe" znajduje się w Panelu Sterowania.
 2. Wybranie typu połączenia oraz zatwierdzenie przyciskiem "Dalej"

 3. Konfigurujemy połączenie ręcznie 4. Wskazujemy "Połącz używając połączenia szerokopasmowego[...] i zatwierdzamy "Dalej"
 5. Nadajemy nazwę połączenia "Infineo" 6. Podajemy udostępnione nam wcześniej dane - nazwę użytkownika oraz hasło. 7. Kończymy działanie kreatora 8. Uruchamiamy stworzone wcześniej połączenie i klikamy "Połącz"

  Jeśli wszystko przebiegło poprawnie nasze połączenie będzie już działać.